Sustain_it 26.02

Tidspunkt: 17:30

Deltagere i Odense: Mathias, Tien, Jeppe, Christine, Atilla, Amanda
Deltagere i Kbh: Jakob
Deltagere i Aarhus:
Deltagere online: Adam, Thomas, Aleksander, Kasper, Måske: Dennis, Jannek
Afbud: Ida, Margrethe, Amanda, Marie

Dagsorden:

 • Meget få antal deltagere
 • Opdatering
  • Teknisk spor
  • Oplægsholdere
  • Andet
 • Bus
 • Reklame
 • Praktisk
  • Deltagerundersøgelse
  • Hvad skal de have med?
 • Eventuelt

Jeg beklager den ekstrem dårlige varsel, men jeg bliver desværre nødt til at melde afbud.
Jeg har dobbeltbooket med arrangement.
Hvis der er noget jeg opfølgende kan gøre, vil jeg meget gerne det- undskyld.

Referat sustain_it møde 26.02.2020

Meget få antal deltagere

Vi kan sende mails til deltagere på surveil_it, vi kan reklamere på Facebook. Vi kan ikke rigtig sende mails til alle igen, da vi allerede har sendt ud og været i nyhedsbrev osv.

3 muligheder: vi aflyser, vi fortsætter konceptet eller vi nedskalerer så det kun er 1 dag.

Kommunikationsgruppen mener ikke, at det er realistisk at vi få flere end 5 tilmeldinger så sent.

Det kan være risky at ændre formatet for meget, da konceptet ændrer sig alt for meget for dem der allerede har tilmeldt sig. Vi skal nok få en god weekend alligevel. Vi bør gennemføre med det antal deltagere vi nu engang får.

Vi skal reklamere med oplægsholderne, værktøjssættet og det praktiske spor.

Vi skal overveje hvad det er vi har gjort forkert – og om, det er noget vi har gjort. Er det tidspunktet, lokation, emne?

Skal vi ændrer formatet fra weekendarrangement til endagsarrangement?

Stemmer for: 0

Vi beholder weekendformatet.

Vi skal have sat en deadline et par uger/halvanden uge før, hvor folk også skal melde tilbage ift. allergier osv. Deadline den 20. marts

Reklame:

 • 1 programmet layoutet
 • Værktøjskassen/praktisk spor
 • Oplægsholdere
 • Sidste tilmeldingsfrist
 • Få det delt i relevante facebookgrupper
 • Christine taler med Morten omkring at få sustain_it på meetup
 • Atilla deler det på reddit
 • Jakob deler det på twitter

Hvad skal vi ellers have besluttet?

Amanda er på bus

Jacob er på alle de praktiske ting (mad, bestilling af ting m.m.)

Sender mail til deltagerne med spørgeskema ift. overnatning, mad m.m.

Jakob taler med Allan omkring deltagerundersøgelser og evalueringer

Opdatering

 • Teknisk spor
  • Vi skal være tydelige omkring, at de kan LÆRE at fixe det, men vi ligger ikke inde med reservedele. Vi skal ikke købe alt muligt ind, men hjælpe folk med hvordan de selv kan fixe det
  • Vi kan evt. have styresystemer med, så vi kan geninstallere
  • Der skal også være mulighed for at folk kan sidde og lege med det skrot der er tilovers. Momo (?) fra BornHack har lavet en masse guides som Dennis vil prøve at finde
  • Thomas tager gammelt skrot med, og Amanda og Mathias kigger i kælderen
 • Oplægsholdere
  • Alle oplægsholderne er på plads

Bus

Amanda snakker med bus

Reklame

Er snakket

Praktisk

 • Deltagerundersøgelse (Jakob taler med Allan)
 • Hvad skal de have med?
  • Teknisk spor: tag et projekt med, tag nogle reservedele med, tag noget du gerne vil have fixet med.
  • Thomas sender en liste over praktisk udstyr til Jakob – og Henrik er snart tilbage, så det kan han også hjælpe med
  • Tidligere liste over hvad de skal have med

Eventuelt

Opgaver fra sidst:

 • Dennis og Jannek: tager fat i nogle af de aktive fra Labitat for at høre om de vil med og hjælpe folk med at reparere deres tech, og om de kan lave navneskilte ud af genbrugsskrot
 • Dennis har talt med Flummer om navneskilte/badges
 • Dennis tager fat i nogle af de aktive fra et makerspace i Aarhus
 • Mathias snakker med nogle elektronik-halløjer han kender (der kommer i hvert fald én)
 • Jeppe finder de praktiske mails der blev udsendt i forbindelse med surveil_it (Tien har smidt dem på Slacken)
 • Adam og Jeppe undersøger noget med t-shirts
 • Jeppe laver stickers
 • Dennis laver en quiz
 • Amanda snakker med Morten Gejl om kodekonkurrence (han er frisk, hun minder ham om det igen)
 • Vi holder fast i en geografisk workshop søndag morgen, så der kan skaffes flere UNG aktive
 • Thomas hører Danfoss om vi kan få noget af deres gamle udstyr