SURVEIL_IT møde den 18. Marts 2019

(Tien Tran) #1

Sted: #surveil_it (slack)
Tid: 18:30 - 20:00
Deltagere: jeppe
Afbud: Jonas

Mad: spis før mødet :slightly_smiling_face:

Dagsorden:

  • opfølgning på program
  • opfølgning på opgaver og fordeling af dem!
0 Likes

(Tien Tran) #2

Program er fastlagt woop woop.

Mangler:

  • Færdiggørelse af tilmeldingsskema
  • Færdiggørelse af praktisk info
  • Program
  • Pakkeliste
  • status på opgaver
  • hvem deltager på surveil_it
0 Likes