Re: Opfølgning på U35s møde

(Ern_st) #1

Hej Vidir, Danni og Carsten (Jeppe cc.)
Vi har nu afholdt u35s møde, og denne mail er en opfølgning heraf.
Punkt 1. Vi har snakket om delvis selvstændiggørelse af U35s, således det ikke død og pine kræver at Vidir tager til Odense, andet end af eget valg. Dette kræver dog en del arbejde ifht. til mødeindkaldelse og workshops mv. Kan man evt. også sætte Jakob til at stå for nogle af mødeindkaldelserne? Det kræver i hvert fald noget drivkraft at få u35s til at køre ‘selvstændigt’

Det giver rigtig god mening at U35 Syd bliver mere uafhængig - både for fleksibiliteten, men også fordi det er fjollet at det skal afhænge af om jeg kommer til Odense eller ej :smiley:

Jeg tænker umiddelbart at I selv kan finde ud af at lave mødeindkaldelser? Vi kunne evt. gøre det som vi gør med KBH gruppen og lave en underkategori på prosaforum.dk til mødeindkaldelser? https://prosaforum.dk/c/u35-kobenhavn

Punkt 1.a Der er ønsket en sticky thread for nye medlemmer på PROSA Forum, således at det er let at orientere sig om hvilke værktøjer der anvendes, formalia for møderne og evt nogle møde datoer el. lign.

Det er en rigtig god idé! Det skal vi bare have gjort :smiley:

Punkt 2. Samarbejde med PiO og PROSA Stud. Vi har længe snakket om at samarbejde på Fyn / i Odense, men vi kommer aldrig videre med det! Vi foreslår et fælles møde i starten af juni, med efterfølgende arrangements workshop ( fremtidige arrangementer, og til hvem). Hvad siger I til det, Carsten, Danni?
Punkt 3. Arrangements evalueringer. I forlængelse af workshop forslaget fra forrige punkt, bragte jeg det igen på banen, at jeg foreslår bedre evaluering af arrangementerne. Carsten havde et rigtig fint skema til Honeypots arrangementet, og jeg foreslår at man tager udgangspunkt i en simplificeret version af denne! Jeppe har lovet at bringe det på banen til et fremtidigt Organiseringsudvalgsmøde, men jeg så gerne der var pres fra alle udvalg om at kvalitetssikre vores kurser.
Punkt 4. Vi snakkede i u35s om at have 1-2 arrangementer halvårligt til arrangements kalenderen, og mindre kurser derudover. Dette kræver en strukturering af u35s’ arbejde, og i den forbindelse ville jeg gerne høre om alle former for deadlines mv. der kunne være relevante for at skabe noget kalenderhjul el lign. (oversigt over hvornår forskellige ting gøres).
Punkt 4a. Vi når ikke deadline for kursuskalenderen for E17, vi ser frem mod E18 med et stærkt program i stedet.
Punkt 5. Planlægning af TORsdags bar kræver en del planlægning og logistik, herunder:

  • Må u35 bruge penge på at booste arrangementer på facebook?

Yes det kan vi sagtens gøre - hiv fat i mig og så skal jeg nok smide nogle penge efter det :slight_smile:

  • Har PROSA i Odense Grill, kul og grilltilbehør?
  • Hvad er status for drikkelse
    • Formalia for betaling af mad og drikkelse

Punkt 6. Til info: Vi planlægger efter at holde møde ca hver 6 uge. Jeg står for at lave et udkast til mødeplan til gennemgang på næste møde.

Fedt fedt! Rigtig nice, når I har besluttet jer for en mødeplan kunne vi evt. smide det ind på prosaforum.dk med det samme så alle mødeindkaldelserne er klar.

Punkt 7. Vi har tidligere snakket om at skrive ud til medlemmer under 35 om hvilke arrangementer der kunne have interesse for dem, og i den forbindelse reklamere for TORsdagsbar og Fyntech.

  • Hvilke mailing lister eksisterer?
  • Hvilke kan vi bruge?
  • Hvilke arrangementer bliver sendt ud som nyhedsbreve, og til hvilke lister?

Dette er noget vi søger et konkret svar på.

Umiddelbart har vi ikke nogen mailinglister som vi bruger til at sende ud med. Det der var tanken var at vi sendte en mail ud til alle under 35år på Fyn, så vidt jeg husker :slight_smile:

Punkt 8. Har vi noget merchandise i Odense? Beachflag, bolcher mv?

Det blev en lidt lang mail. Alternativt kunne det have været en opdelt mail, men det giver ikke mening at have 14 tråde i gang. Når I svarer, vil I da ikke være søde at svare så det giver mening ifht. punkterne?

Vi glæder os til at få sparket et kanon samarbejde i gang for alvor!

Det er rigtig godt og sejt arbejde! Thumbs up! :smiley:


vidir

0 Likes