Møde den 22. januar 2018

(Ern_st) #1

Dato: 22. januar 2018
Tidspunkt: 17:30
Sted: PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V

Deltagere: Jeppe, Jakob, Dennis, Christian, Maria?, Jørgen, Jannek, Jonas, Morten Sjøgren, Daniel (fra Morten S. Arbejde), Niels Bertelsen
Deltager på videoforbindelse:
Afbud: Vidir, Morten G

Referent:
Dirigent:

Punkter til dagsorden:

  • Arbejdsmøde omkring kommende arrangementer

Dagsorden

Tidspunkt Punkt Ansvarlig
17:30 Mad Alle
18:00 PROSA CTF Dennis
18:30 Ulovlig logning Jeppe
18:45 Arrangementer Alle
XX:XX Eventuelt Alle

Referat møde i PROSA Ung 22.01.2018

  1. Arbejdsplan

Udvalget læser og kommenterer udkastet til arbejdsplan for PROSA Ung.

Kommentarer:

Afsnit om arrangementer:
Fokusgrupperne for medlemmer (under punktet arrangementer) udvides fra cand.it. til også at rumme: erhvervsakademierne, de tekniske skoler og blandingsuddannelserne.

Afsnit om podcasts og youtube-videoer:
20178 rettes til 2018.

Man kan undersøge samarbejdsmuligheder inden for produktion
Hvem skal være aftagerne for kommunikationen omkring de centrale it-politiske holdninger? Det kan både være befolkningen bredt og et mere it-politisk interesseret segment. Målet er at få oplyst den bredere befolkning om centrale it-politiske emner. Det foreslås at emner kan være it-sikkerhed, men også it-rettigheder, hvor man kan se om edri har noget materiale, som man kan bruge. Man kunne også lave et afsnit om facebook.
Endnu et emne til medierne kunne være samkørsel i det offentlige og de nye muligheder, som staten får til at anvende borgernes data.

Afsnit om aktivisme:
Et andet element man kunne tilføje til overskriften er modstand mod regeringens plan for at digitalisere lovgivningen og dermed tage skøn, transparens og klagemuligheder ud af lovgivningen.

Afsnit om debatskole:
Der er opbakning til forslaget. Man kunne inddrage twitter også.

Afsnit om første maj:
Vi vil gerne holde optog. Kvinder i it er foreslået. Logning, statslig brug af data, manipulering af minds – få store virksomheder kan styre hvilket ekkokamre, som folk bevæger sig rundt i. Det kan handle om facebook og twitter – fake news!

Sommerfest:
Der er opbakning til sommerfesten. Vi finder på emne senere, men vil gerne afholde det, den dag, som den udsendte doodle dikterer.

Nyt punkt om udvikling af digitale værktøjer for PROSA:
Vi bruger vores faglighed til at udvikle og forbedre digitale løsninger til PROSA.

Christian Arentsen fremlægger planen for Hovedbestyrelsen, hvis det kan passe med hans planer. Jakob står for at få det clearet.

  1. Ulovlig logning
    Jeppe gennemgår sagen omkring justitsministeriets ulovlige logning af data fra danske borgere, som er i strid med den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Vi holder kampagnemøde. Jakob sender en doodle ud.

  1. Arrangementer

Christian Arentsen og
Jeppe, Jørgen og
Morten og Daniel arbejder med aften meetup og heldagskursus.

Jakob samler op på det hele og holder hånd i at det bliver opreklameret og sendt ud.

0 Likes

(Jonas Ladefoged Holm) #2

Lyder godt, glæder mig til at høre om hvornår det bliver, har udfyldt doodle! :slight_smile:

0 Likes

(Ern_st) #3

den 22 ! :slight_smile:

0 Likes

(Ern_st) #4

kommer du i aften? :slight_smile:

0 Likes

(Jonas Ladefoged Holm) #5

Ja :slight_smile:

0 Likes

(at-boy) #6

Jeg må desværre melde afbud da jeg er hjemme syg

I forhold til mit punkt på dagsordenen så som nævnt til sidste møde er der fra tid til anden folk der spørg hvornår der afholdes en ny PROSA CTF, i den forbindelse har jeg skrevet til Lulu for 10 dage siden for få kontaktinfo på Robert Larsen som har stået for de tidligere CTF’er som jeg påtænker at kontakte for at høre om han kunne være interesseret i at lave noget sådan igen og samtidig om vi kan få de kurser han lavede i Jylland forrige år, tror jeg det var, til resten af landet
Samtidig kunne det også være en anledning til at lave en række andre sikkerheds orienteret kurser.
Jeg har dog ikke hørt tilbage fra Lulu endnu

0 Likes

(Jakob Lindell Ruggaard) #7

Rigtig god bedring @atboy!

Jeg prøver lige at huske at vende det med Lulu, hvis jeg får chancen.

0 Likes

(at-boy) #8

Hvornår kommer der et referat fra mødet og hvornår er næste møde??

0 Likes

(Jakob Lindell Ruggaard) #9

Så er der et referat deroppe. Vi holder næste møde så snart, der lige er fundet en meningsfuld dato.

0 Likes