Møde den 11. April 2018

(Ern_st) #1

Dato: 11. April 2018
Tidspunkt: 17:30
Sted: PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V

Deltager: Jakob, Jeppe, Jørgen, Anders, Dennis,
Deltager på videoforbindelse:
Afbud: Christian, Jonas (pga fødselsdag), Jannek,

Referent:
Dirigent: Jakob

Punkter til dagsorden:

Dagsorden

Tidspunkt Punkt Ansvarlig
17:30 Mad Alle
18:00 Debattøruddannelsen Jakob
18:15 1. maj og konflikten Jakob og Jonas
18:45 Weekendkursus Dennis og Jakob
19:00 Bornhack Dennis
19:15 Arbejdsgange Johan
19:30 Eventuelt Alle
0 Likes

(Christoffer Hansen) #2

Foreslår ung og stud spiser sammen grundet vi begge har møder i samme tidsrum. (@jar got mail)

Ville være interesseret i at afholde kort diskussion om samarbejde mellem ung og stud ?

2 Likes

(Ern_st) #3

det lyder da som en god ide :slight_smile:

0 Likes

(Christoffer Hansen) #4

Så vi enige om at gøre det ?

1 Like

(Sven) #5

Referat

Tilstede:
UNG: Jørgen, Jeppe, Dennis
STUD: Patrick, Alexander, Anastasios, Sven, Christoffer
PROSA: Amalie, Carsten, Monica, Jakob

Referent: Sven

 • Idéer
  • Sven fremlægger cykelprojektet (tilføj fake news)
  • Dennis vil gerne have STUD med til Bornhack
  • Jeppe og Jakob fremlægger debattørskole.
  • Hackathons (produkter til PROSA)
  • Weekendarrangementer (UNG): Overvågning og sikkerhed
  • Monica fortæller om kvinder i IT (der har været folk fra KEA og ITU). STUD arbejder også med at få aktiveret kvinder
  • STUD & UNG i regionerne
 • Hjælpe folk med at komme fra STUD til UNG. Det er noget vi skal have styr på. Send ud til alle dimmitender i STUD
 • Oplæg fra UNG til STUD-træf
 • Mentorordning i PROSA. Lav noget forum. Meetup?
 • Der sendes en formel invitation til STUD-mødet til UNG
 • Skal vi deltage i den landsdækkende kampagne mod fake news på bibliotekerne?
 • Vi laver en fælles liste for alle under 35. Dennis, Jeppe og Sven skriver mail om bornhack.
 • Jørgen og Sven arbejder med cykler. Vi snakker med Vidir. UNG kan stille med ca. 10-15. personer til cykler.
 • Anastasios vil gerne være tovholder på hackathon.
  • Hackathons kræver ikke, at de er samlet et fysisk sted, man kan godt lave videolink mellem 2-4 steder.
  • Træk på nogle erfaringer fra Jeppe
 • Anastasios vil gerne hjælpe med fake news.
 • Debattørskole: Jeppe og Jakob. Form er fast, indhold er ikke super fast.
 • STUD Organizerne kan nok godt være tovholdere på Regionerne/lokalgrupper
 • Næste fællesmøde d. 23. maj.
0 Likes

Møde den 30. April 2018