Møde d. 24. oktober 2017

(Jakob Lindell Ruggaard) #1

Dato: 24. oktober 2017
Tidspunkt: 17:30
Sted: PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V

Deltager: Jeppe, Jakob, Dennis, Christian (som måske kommer lidt for sent)
Deltager på videoforbindelse:
Afbud: Jørgen

Referent:
Dirigent:

Punkter til dagsorden:

  • Weekend arrangement
  • IT-politiske fredagsbarer
  • (måske) it-politiske film
  • Julefrokost?

Dagsorden

Tidspunkt Punkt Ansvarlig
17:30 Mad Alle
18:00 Næste store weekendarrangement Dennis, Jørgen og Jeppe
19:00 It-politiske fredagsbarer - kommende Jakob
19:15 Julefrokost Alle
19:45 it-politiske film - næste skridt Jakob
19:55 Eventuelt Alle
0 Likes

(Christian Arentsen) #2

Referart

Weekend arrangement

Jørgen, Jeppe og Dennis har kigget på arrangement, hvad der skal planlægges mv.. Intet ny at berette. Neuphart er blevet kontaktet omkring løs snak fra Automate IT, men grundet omstændigheder er dette ikke muligt. Vidir og Jakob er kontaktet ifht. udfordringer fra Automated, men intet svar fra Vidir. Jakob: Mange forberende ting kunne have været bedre orksretet. Mange forundersøgelser manglede. Økonomi styring -> budget og regnskab: kvitteringer mv.
Skab overblik over punkter og del op i grupperinger (ansvarsgrupper) Praktiske ting op til og på dagen, madlavning, rengøring og oprydning --> Manglende overblik. Forslag, grupperinger til at holde overblik.
Hurdle 1 er at være nok hjælpere. Evt. skrive ud til deltagere fra sidste år, undersøge om emner / retning, og call for helpers. Ringe til 'særligt' udvalgte. Selvom det kan være afskrækkende at indkalde til møde, kan dette virke bedst. "Burgers and idea generation"
Mangler budget og rådighedsbeløb --> Jakob kigger på dette, og får rettet budget til.
Sletten har kun 2 weekender tilbage, vi skal til at vælge! Vi booker Sletten i april hvis ledig! Dennis booker, og sikrer hvornår vi senest kan få gennemført
Handlings punkter ses på forum.
Planlægningsmøde kan være enten en (hverdags) aften med mad, med forum / chat hvor folk kan byde ind den 15 november sammenlagt med Prosa Ung mødet, Jakob skriver udkast. Der satses på at fastlægge emne på mødet den 15, således vi kan sende invitationer ultimo december. Derudover skal der forsøges på projektansøgning således at vi kan få nogle ekstra midler. Jakob søger efter denne, eftersom vi ikke har den Vidir snakkede om. Dennis kontakter hooligan bussen. Jakob laver program til den 15.

IT-Politiske fredagsbarer

Jeppe kommer gerne og hjælpermed at stille op, og Jakob skriver mail ud med call for helper. Pros and cons, Ole finder bare på emner. Skal have inviteret nogle flere, og dem der kommer er ikke vores målgruppe. Kan evt. holde den i Odense og Ålborg, Peter Kofoed i Odense var fint. Prosa Ung skal stå som Organizer hvis Ung skal lægge arbejde i det dog. #WeWantTheCredit.
Odense havde snakket om noget lign. ca 6 gange om året. -> Vi kunne godt slå det sammen! Så hvis Odense rykker på noget så sig til i Kbh

Julefrokost

Prosa Ung Odense og Århus mfl. skal da selvfølgelig inviteres. 14:00-23:59 lyder meget rimeligt.
Jakob tænker at at det giver mening at holde møde samtidig, årets gang mv.

Dennis lægger op til om vi skal åbne invitationen til alle, således at vi måske kan genaktivere tidligere aktive og evt skabe nye aktive. Evt til de “unge” fra Automate?
Kan Mogens komme at lave mad?

Ingen udrykning denne gang :fire_engine:
Nick Offerman er et must, og Dennis lave qvitz.

HVORDAN FÅR VI FLERE AKTIVE

IT Politiske film - næste skridt

Den dag hvor vi skulle have lavet noget blev aflyst. Øv. Ingen tilmeldte, og heller ikke mange til efterfølgende forsøgte arbejdsdag
Overvejer at skrive ud om koncepter over 2-3 emner hvor folk kan komme med inputs. Kan laves online eller i små grupper, og folk kan lave outreach hvis man kender nogle der er super interesserede i emnet.
Forslag fra Dennis: Lav en konkurrence i prosabladet med manuskript forslag til video. --> Får ikke faciliteret at folk møder hinanden, evt. komme dette til livs ved at lave noget facilitering, meetups eller lign. gruppe vs. gruppe.

Evt.

Intet. Tak for godt møde.
1 Like

(Christian Arentsen) #3

Vi bør invitere STUD til Julefrokost

0 Likes