Afholdt - Møde d. 7. marts 2017

(Víðir Valberg Guðmundsson) #1

Til stede: Niels, Stephanie, Jørgen, Slavik, Jeppe, Daniel, Thomas, Vidir
Afbud: Simon, Jakob, Johan, Michael

Mødeleder: Slavik
Referent: Vidir

Punkter:

  1. maj
 • Opfølgning på Kick-off
  • Prioriterede visioner
  • Plan for digitale samarbejdsværktøjer

1. maj

PROSA/ØST byder endnu engang op til et samarbejde om 1. maj.

 • Vil vi lave noget?
 • I så fald hvilken vinkel?
 • Og hvordan?

Stephanie: Det kunne give mening at bruge Automate_IT til at skaffe nogle folk der har lyst til at deltage.
Daniel: Ja det er en skide god idé! Så kan vi samle flere folk til at gøre det sjovt.
Vidir: Er også med på at have temaet automatisering
Jeppe: Vi bruger jo også søndagen på Automate_IT til at ”gentage” stormødet med Klavs Birkholm.
Daniel: Det kunne også være fedt at have det som noget som er et åbent emne. Så folk kan engagere sig på sin egen måde.
Niels: Så have annoncen i bladet som en åben vinkel – det giver god mening.
Vidir: Det er desværre kun i København så det skal vi huske på.
Daniel: Hvis vi skal engagere ikke-møde typerne skal vi også appelere til dem.
Slavik: Har forslået noget om big data – men det giver mere mening at fokusere på automatisering.
Steph: Ja lad os fortsætte automatiseringstemaet – så kan vi bruge vores viden og evt. noget fra paneldebatten.
Det er hermed besluttet at vi har temaet automatisering.
Niels: ”Du kan få indflydelse til hvordan vi skal visualisere automatisering!”
Arbejdsgruppe: Vidir, Slavik, (Morten?), (Jørgen?) – og så vil vi gerne skaffe et team der vil være med til at lave 1. maj!

Opfølgning på kickoff

Vi havde et rigtig fint kick-off og for god ordens skyld genopfrisker vi diskussionerne.

Prioriterede visioner

Steph: Hvordan kan vi komme videre så det ikke bare var en hyggelig lørdag?
Vidir: Lave flere små ting som kræver mindre ambitionsniveau
Slavik: Fredagsbar ude på DTU, ITU – det kræver mindre og de er aktive
Thomas: Vi skal lave nogle ting som er tillokkende for dem. Fredagsbar for dem der gerne vil lave fredagsbar fx. Vi kunne godt haft brugt en dag til.
Jeppe: I U35 Syd var der en der sagde ”ej møde lyder kedeligt!” da han blev inviteret.
Daniel: Kickoffet gjorde at vi fandt hinanden. Vi skal sørge for at alle ting vi laver tager udgangspunkt i vores ”prioriterede visioner”.
Niels: Hvad er det for nogle typer er det der er brug for og hvilke typer kan vi se? Der skal være nogen der kan lide at holde møde, nogen til at flytte ølkassen, og nogen til at drikke øllen. Det kunne være fedt med en ”aktivitetsbørs” – der er den her aktivitet og der er brug for de her folk, det hele er organiseret i forvejen og du skal bare gøre X.
Vidir: Rigtig god idé med en ”aktivitetsbørs!”. Det kunne være fedt at have en ”preflight checkliste” over de ting som vi gerne vil have opfyldt når vi laver ting.
Thomas: Der var super mange gode tanker til kickoff. Ærgeligt at hele ikke er med. Super god idé fra Niels. Vi snakkede om at ”mappe” folk og vores arrangement og hvor på en skala de er.
Slavik: Til næste møde:

 • Hvilke punkter skal vi have på vores preflight check liste?
 • Hvilke profiler er det vi vil involvere/aktivere?
 • Brainstorm af aktiviteter vi gerne vil lave. Gerne en fem prioriterede som vi ved hvordan vi får gennemført.
  Jeppe: Vi talte også om overgangen fra STUD til at være aktivi PROSA. Det kan jo være alle steder i landet. Evt. en mentorordning for studerende; ”nu skal jeg til at forhandle løn for første gang” etc.
  Daniel: Jeg synes at snakken var rigtig god og det var det vigtige. Det åbne sind er vigtigt. Vi skal hele tiden have det i baghovedet. Det behøver ikke at være så struktureret.
  Vidir: Bruge preflightlisten til at komme hen til vision som er at vi vil have flere aktive.
  Slavik: Der skal være en process for hvordan vi gør tingene – så det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at have nogle faste procedurer.
  Thomas: Vi skal også huske de ”skjulte helte” – 60 folk på vores mailliste men vi skriver ikke lige hvor det er synligt at der er ting der mangler folk.
  Jeppe: Mange af de usynlige helte som der er der ude brænder jo for noget. Vi skal understøtte hvad de brænder for.
  Daniel: Skal vi ikke lave aktivitetsborde lørdag aften til Automate_IT? Tre borde delt op i nogle konkrete aktiviteter. Vi skal også huske én-til-én snakke som i ”skal du ikke komme ind til vores fredagsbar og stå? Det er ud god til.”
  Slavik: Hos Røde Kors var der alle mulige forskellige aktive, meget imponeret over at folk var så engageret. Det kunne være fedt at have nogle faciliteringskonsulent til at. Det gør at møder kan være meget mindre kedelige.
  Vidir: Facilitator tror jeg ikke vi har brug for – vi har nogle interne. Jeg tror at hvis vi kombinerer vores idéer som vi har snakket om og sørger for at folk kan være aktive i ungdomsudvalget på andre måder end at være til møder.
  Daniel: En facilitator skal helst komme udefra – så kan personen godt ”være et røvhul”. Men jeg tror ikke at vi behøver en lige nu og her i forhold til et komme udover stepperne nu.

Plan for digitale samarbejdsværktøjer:

Vidir gennemgår de tre værktøjer
Slavik: Det kunne være godt at have en tovholder på hvert værktøj. Vi kunne bruges til referater i forhold til diskussioner på rocket.chat. En der oversætter snak-og-diskussion på rocket.chat til noget på discourse. Vil gerne være tovholder på Trello.
Daniel: Det er vigtigt at sige at alle tre ting er limbo – vi evaluerer på et senere tidspunkt.
Steph: Har I gjort jer nogen tanker om hvem det er for. Er Trello for alle? Hvad er planen for hvor grænsen går? Det kunne være fint at tovholderne ved hvornår de skal gå ind og sørge for at tingene sker.
Vidir: Vi kunne smide discourse link på prosa.dk så folk kan komme på den vej igennem. Så er rocket.chat til når folk begynder at kende hinanden. Og trello er til projektstyring.
Slavik: Vi skal måske lave noget tidsstyring af rocket.chat?
Jeppe: Du kan også selv bestemme hvilke kanaler du vil være på.
Daniel: Rocket.chat kan blive meget forvirrende. Bare hvor vi er 10 er det uoverskueligt.
Jeppe: Det er vigtigt at have en historie over ting så der er mere åbenhed for folk i PROSA.
Vi skal invitere folk til de forskellige ting. Rocket.chat og Trello nu, og Discourse når det er klar.

1 Like

(Daniel Neupart) #2

Wow, jeg er imponeret over nøjagtigheden af person citater… Det er lidt nice… Hvis det skulle være 100% kunne det være top$ hvis beslutnigner lige var markeret i fed eller en anden farve, så de var nemme at spotte… Ellers elsker jeg det :smiley:

0 Likes